پایگاه خبری زوم نیوز فقدان نابهنگام  این هنرمند متعهد را را به خانواده داغدارش و جامعه‌ عکاسان و همکاران رسانه ای تسلیت عرض نموده، رحمت و غفران واسعه الهی را برای وی آرزومندیم.