سایت خبری

عکاسی از قبیله “کایان”-برمه

“دیترو گیلیتوکا” عکاسی است که توانست وارد قبیله “کایان”-برمه- شود و از شیوه ای که زنان قبیله خود را زیباتر می کنند ،عکاسی کند. زنان قبیله از سنین بسیارکم شروع به استفاده از حلقه های برنجی سنگین می کنند تا علاوه بر زیبایی خود را از قبایل دیگر هم متمایز کنند،البته صدها داستان دیگر هم درباره این حلقه های برنجی بیان می شود.
به گزارش پایگاه فرهنگی هنری زوم نیوز به نقل از باشگاه خبرنگارا جوان ، ساکنان ایالت “کایا” در جنوب شرقی میانمار-برمه سابق- در سال ۲۰۱۴ درب های خود را به روی توریست ها گشودند.

مفهوم زیبایی زنان اما از نظرمردمان کایان چیز دیگری است.زنان قبیله از حلقه های برنجی برای گردنشان استفاده می کنند و هرچه گردنشان بلندتر باشد زیباترند و در نهایت گردن زرافه ای نامیده می شوند.

عکاس ۲۸ ساله اوکراینی که از فرهنگ های مختلف جاری در کشورهای دنیا عکاسی می کند از زندگی روزمره زنان زرافه ای تصویربرداری کرده است.

زنان قبیله از سنین بسیارکم شروع به استفاده از حلقه های برنجی سنگین می کنند تا علاوه بر زیبایی خود را از قبایل دیگر هم متمایز کنند،البته صدها داستان دیگر هم درباره این حلقه های برنجی بیان می شود.

این رسم در برخی نقاط آفریقا و تایلند نیز دیده شده است.

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088063 705

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088064 428

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088065 927

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088066 659

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088068 294

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088067 556

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088069 254

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088070 576

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088074 101

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!  عکاسی از قبیله “کایان”-برمه 5088076 868


دیدگاه ها خاموش هستند

محمد توکلی
Click here