سایت خبری

عکاسی از قبیله “کایان”-برمه

“دیترو گیلیتوکا” عکاسی است که توانست وارد قبیله “کایان”-برمه- شود و از شیوه ای که زنان قبیله خود را زیباتر می کنند ،عکاسی کند. زنان قبیله از سنین بسیارکم شروع به استفاده از حلقه های برنجی سنگین می کنند تا علاوه بر زیبایی خود را از قبایل دیگر هم متمایز کنند،البته صدها داستان دیگر هم درباره این حلقه های برنجی بیان می شود.
به گزارش پایگاه فرهنگی هنری زوم نیوز به نقل از باشگاه خبرنگارا جوان ، ساکنان ایالت “کایا” در جنوب شرقی میانمار-برمه سابق- در سال ۲۰۱۴ درب های خود را به روی توریست ها گشودند.

مفهوم زیبایی زنان اما از نظرمردمان کایان چیز دیگری است.زنان قبیله از حلقه های برنجی برای گردنشان استفاده می کنند و هرچه گردنشان بلندتر باشد زیباترند و در نهایت گردن زرافه ای نامیده می شوند.

عکاس ۲۸ ساله اوکراینی که از فرهنگ های مختلف جاری در کشورهای دنیا عکاسی می کند از زندگی روزمره زنان زرافه ای تصویربرداری کرده است.

زنان قبیله از سنین بسیارکم شروع به استفاده از حلقه های برنجی سنگین می کنند تا علاوه بر زیبایی خود را از قبایل دیگر هم متمایز کنند،البته صدها داستان دیگر هم درباره این حلقه های برنجی بیان می شود.

این رسم در برخی نقاط آفریقا و تایلند نیز دیده شده است.

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!

عکس/ خاص ترین زنان و دختران جهان همه اینجا هستند!


دیدگاه ها خاموش هستند

محمد توکلی
Click here