مرور برچسب

دوست داشتن

فیلم | روز پدر مبارک !

كهريزك حالا دنياي كوچيكي شده براي خيلي ها، دنيايي كه رنگ هاش بدون بچه ها، بدون عطر غذا، بدون چهارديواري كه بهش بگن خونه ما، خاكستري و نخ نماست ....