مرور برچسب

روزنامه‌نگاري

بار سنگین تبلیغات سیاسی بر دوش روزنامه ها 

تا زماني‌كه روزنامه‌ها خودشان را به تكنولوژي روز دنيا در عرصه روزنامه‌نگاري و چاپ، مجهز نكنند و به دنبال استفاده از روش‌هاي تلفيقي مانند، استفاده از فضاهاي مجازي و تگلرام و اينستاگرام و... براي جذب مخاطب و انتشار مطالب خود نباشند،…