مرور برچسب

فیلترینگ

اختلال یا فیلترینگ؟ /توضیح رییس تلگرام درباره قطعی امروز تلگرام

پاول دورف رییس تلگرام در توییتی به قطعی تلگرام واکنش نشان داده و علت قطعی تلگرام را علت قطعی تلگرام را اورهیت یکی از سرورهای تلگرام دانست. علی رغم برخی شایعات، خبر فیلتر تلگرام در تاریخ 9 اردیبهشت صحت ندارد.