مرور برچسب

مشگین‌شهر

شهریری در تاریخ نسل ما به خاک سپرده می شود

در حالی که منطقه باستانی و تاریخی معروف به «شهریری» و پیکره های باستانی پیرازمیان یکی از بهترین گزینه ها در معرفی ایران به دنیا و نقطه قوت گردشگری کشورمان به حساب می آیند ،  این منطقه باستانی تجربیات تلخی از طرح های حفاظت را پشت سر گذارده و…