مرور برچسب

کودک

فیلم | آشتی با واقعیت گمشده دنیای مدرن در روز طبیعت

مثل غار زده های غریب با نور خورشید ، چشمان مان را باز می کنیم و کم کم یادمان می آید ، آفتاب هست ، سبزه هم هست و چادرهای رنگین و مردم شاد و عطر جوجه کتاب هوش از سرمان می پروراند و بالاخره در ساعت 12 و ده دقیقه ظهر سیزده فروردین ، مسمومیت…